Horní menu

Nabídka spolupráce

TJ Sokol Družba Suchdol má obdobné problémy jako některé ostatní spolky a to s financováním aktivit, především aktivit mládeže. Bohužel financování sportovních spolků není v české republice nastaveno vůbec ideálně. Náš klub se aktuálně stará o více jak 50 mládežníků a  neučíme je jen hrát fotbal, ale snažíme se je i připravovat pro život tím že jim vštěpujeme zodpovědnost, kolektivní chování ale i fair play.

Jsme velice poctěni, že k nám děti chodí z širokého okolí a stále jich přibývá. Každý další růst a jejich vývoj je možný jen s přispěním vás sponzorů, kterým není lhostejný čas, který s mládeží trávíme.

Na sociálních sítí Facebook se o náš spolek zajímá přes 300 uživatelů. Nedílnou součástí, jak komunikujeme se zájemci o náš produkt, jsou naše webové stránky. Na nich je kromě základních informací umísťován i exkluzivní obsah ve formě propagačních videí či fotogalerií ze zápasů.

Klub má vlastní mobilní aplikaci na systému Android, která je bezplatná. Mobilní obsah doplňuje sociální síť Instagram.

 

Předkládáme Vám tedy několik způsobů, jak může být Vaše společnost zviditelněna:

Internetová propagace

Umístění reklamy na webové stránky

Umístění loga do videí

Propagace společnosti na Facebooku

Umístění loga na plakátech (elektronických i papírových)

Umístění reklamy v mobilní aplikaci.

 

Propagace v areálu

Vyhlášení rozhlasové reklamy během zápasu

Vyvěšení reklamního transparentu ve sportovním areálu

Umístění loga na dresy klubu

 

Dále nabízíme možnost prezentace Vaší společnosti na kulturních akcích pořádaných naším klubem. Mezi ně patří tři halové turnaje, venkovní sportovní akce, karneval, šipkovaná pro děti i dospělé a další úspěšné akce.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. Bude nám ctí, pokud bude spolupráce úspěšná a stanete se naším partnerem.

 

 

5 000

10 000

20 000

50 000

Umístění reklamy na webové stránky

X

X

X

X

Vyhlášení rozhlasové reklamy během zápasu

X

X

X

X

Umístění loga společnosti do zápasového programu

X

X

X

X

Vyvěšení reklamního transparentu ve sportovním areálu

 

X

X

X

Umístění loga na plakátech (elektronických i papírových)

 

 

X

X

Umístění loga na dresy klubu

 

 

 

X

Umístění loga do videí

 

 

 

X

Prezentace společnosti na kulturních akcích

 

 

 

X