Velký novoroční ROZHOVOR se Zdeňkem ŠibravouNa začátku roku jsme vyzpovídali Zdeňka Šibravu. Suchdolský fotbal nevede jen za stolem jako předseda, ale i prakticky jako trenér mládeže. V obsáhlém rozhovoru důkladně a jasně vysvětluje záležitosti ohledně rekonstrukce areálu, nezapomíná však pochválit své svěřence a Vás fanoušky pozvat na důležité akce.

 

Zdeňku, začal nám rok 2016, co nás čeká?

Myslím si, že je to přelomový rok, ve kterém se rozhodne o spoustě věcí. Především o financování suchdolského fotbalu a zázemí suchdolského fotbalu. To znamená, že nás v roce 2016 možná čeká dlouze očekávaná rekonstrukce kabin. Ukáže se, jestli se dokážeme i v následující sezoně udržet a hrát divizi. Zřejmě bychom po dlouhé době měli opět mít tým dorostu, takže těch změn tu bude určitě hodně.

 

Projekt rekonstrukce se řeší půl roku. Lze říct, v jaké fázi nyní jsme?

Přesně řečeno, projekt se neřeší půl roku, ale půl roku se na něm pracuje. Určitě bych hrozně rád uvedl věci na pravou míru, protože zaznělo spoustu nepravd a spoustu fám, které celý projekt hatí a málem i zhatily. Aktuální stav je takový, že projektová dokumentace na rekonstrukci celého areálu je hotová. Projektovou dokumentaci zpracovala firma D plus, což je obrovská pražská firma, která má s těmito rekonstrukcemi zkušenosti. Projekt obsahuje rekonstrukci kabin, přístavbu umělého trávníku, rekonstrukci okolí areálu včetně všech inženýrských sítí a vodovodní přípojky. Jsou podány veškeré podklady na stavební úřad a do konce ledna by měl být vydán územní souhlas a stavební povolení. Aktuálně je také vydaný souhlas s demolicí. Díky tomu, že jsme začali před půl rokem, tak jsme získali náskok, protože jsme očekávali, že na začátku roku by měla být vypsána dotace od Ministerstva školství na rekonstrukci a výstavbu nových sportovišť. Někdy v posledním týdnu v prosinci tato dotace byla vypsána a my nyní stojíme před otázkou, jakým způsobem podat žádost o dotaci. Bohužel kabiny jsou v takovém stavu, že nemůžeme počítat s rekonstrukcí, ale se stavbou nových kabin, což má dopad na hodnotu dotace, kterou můžeme získat. Nyní řešíme, jestli žádost o dotaci podá spolek anebo městys Suchdol. Tato žádost musí být podána do konce ledna, takže do konce ledna by mělo být jasné, zda městys přistoupí na tuto rekonstrukci, zda městys dá prostředky na tuto rekonstrukci a zda tato žádost bude podána. Do konce února by mělo být ukončené první kolo, ze kterého budou vyškrtnutí kandidáti, kteří se dál nebudou moct ucházet o tuto dotaci. Co se týká těch předpokladů, tak splňujeme z 95 % všechny předpoklady k získání dotace. Pokud vše klapne, měli bychom do půlky roku mít k dispozici schválenou dotaci a někdy v létě by mohla rekonstrukce, respektive stavba nových kabin začít. Nebudu se tajit tím, že pokud by bylo hotovo do půlky září, byl by to obrovský úspěch.

 

Žádost o dotaci se bude týkat na celý projekt, nebo jen na jeho část?

Nejvíce nás trápí zázemí kabin, protože není v nevyhovujícím, ale v havarijním stavu, a to nejen po stránce sociálního zařízení. V podstatě je ta budova opravdu ve stavu, kdy může za několik let spadnout. Kdežto hřiště a okolí hřiště je stále ve stavu, na kterém se dá bez problému hrát a určitě nekazí dojem. Takže jsme se rozhodli, že budeme žádat pouze o dotaci na kabiny, o dotaci na vodovodní přípojku a nové energetické sítě. V rámci toho se připraví i případný rozvod pro osvětlení hřiště, ale to v první fázi realizováno nebude. Tedy pouze a jen rekonstrukce kabin. Výsledný vzhled kabin a poslední stav bude vyvěšen při prvním jarním zápase, aby si všichni mohli představit, jak by kabiny mohly vypadat. To už budeme vědět, jestli dotaci dostaneme nebo ne. Buď to bude vyvěšeno a dotaci jsme dostali, nebo nebude vyvěšeno a celé to padá.

 

Jaký je aktuální vztah klub - městys?

Toto je také velice zajímavá otázka, která si myslím rozděluje spoustu fanoušků na dva tábory. Já bych začal s tím, že městys je jedním z našich největších sponzorů. Městys je majitelem pozemku, majitelem objektu. Spolek je zde v dlouholetém nájmu, má klasickou nájemní smlouvu a užíváme tento majetek. Co se týká aktuálního vztahu, když ho zjednoduším, tak si myslím, že je na nadstandartní úrovni. Výše dotace, kterou od obce dostáváme je nadstandartní. I když i nyní se bohužel setkáváme s názory, které přirovnávají městys Suchdol k městům jako je Kolín, Kutná Hora, Čáslav. Všichni tvrdí, že Kolín dává na sport takové a takové peníze, což je mnohokrát větší číslo než u našeho městyse. Samozřejmě ten důvod je jednoduchý. Není to o tom, jestli městys má nebo nemá rád sport. Já si nemyslím, že ten záměr, proč tyto větší města dávají více na sport, je o tom, jestli je bohatší nebo chudší. Je to o tom, co ta obec nebo městys z toho sportu nakonec má. Myslím si, že názor, že dnes je suchdolský fotbal na té nejvyšší úrovni, že hrajeme divizi a názor, že to pro městys je ohromná reklama je samozřejmě pravdivý, ale je potřeba vysvětlit, co to slovo reklama znamená. Reklama pro obec znamená to, že můžou naší obec navštívit turisté, mohou ji navštívit zájemci o koupi pozemku, městys může mít jednodušší cestu k některým dotacím. Ale tam to začíná a končí. Bohužel, náš městys není ani turistické centrum, ani tady nemáme sto volných pozemků k výstavbě bytů, ale jediné, k čemu nám to může pomoct je právě již zmiňovaný projekt rekonstrukce. Tedy že máme zjednodušenou cestu k získání dotací podobného charakteru. Takže já si myslím, že městys, který samozřejmě přispívá především na údržbu a provoz svého areálu svojí funkci plní. Přispívá na provoz mládeže, aby se mohla sportovně vyžít. Myslím si, že ten úkol městyse je naprosto splněn a spolek nemůže od městyse očekávat více. Co se týká té reklamy, tak především je to reklama pro spolek jako takový, to znamená pro suchdolský fotbal a právě náš spolek by měl z této reklamy se snažit vytěžit co nejvíce. Nesmíme házet odpovědnost na městys, ale my sami se musíme postarat o to, abychom zabezpečili náš spolek, abychom mohli jednodušeji fungovat. Takže na závěr, vztahy městys Suchdol - TJ Sokol Družba Suchdol jsou určitě aktuálně na nadstandartní úrovni.

 

Ve funkci předsedy jsi tři měsíce, co se za tuto dobu stihlo?

Za dobu tří měsíců se v podstatě mnoho nestihlo. I když stihlo-nestihlo. Dohoda se starým výborem byla taková, že sezonu po stránce finanční uzávěrky staré vedení dojede do konce roku. Po této stránce jsme věci neřešili. Pouze jsme začali řešit smlouvy se společností ČEZ a dalšími institucemi. Samozřejmě to prvotní a hlavní, co jsme museli udělat, a kvůli čemu vlastně volby byly, bylo to, co nám ukládá zákon. To je především změna názvu spolku a samozřejmě jsme v rámci tohoto mohli udělat i další kroky. Co se týká změny názvu spolku, změna byla potvrzena v půlce prosince. Od půlky prosince jsme tedy již zaregistrovaní pod novým názvem TJ Sokol Družba Suchdol, z.s. V rámci toho se nám podařilo provést další úkony, které bychom museli jako spolek udělat do konce tohoto kalendářního roku. A to je předělat stanovy, podle nového občanského zákoníku, zaregistrovat statutární orgán a zřídit kontrolní komisi, která bude do budoucna nezbytným článkem k získávání dotací i z obce. Bez kontrolní komise žádná dotace nebude moct být udělena. Všech šest změn, o které jsme požádali, byly zapsány. V jednom kroku jsme dokázali udělat všechny tyto změny a samozřejmě pro nás jedině dobře, protože díky těmto změnám jsme aktuálně schopní jakožto spolek žádat o dotaci i na rekonstrukci kabin.

 

Jaké by nastaly problémy, pokud by nedošlo ke změně stanov spolku a jeho přejmenování?

V podstatě je tato otázka často citovaná a myslím si, že je i jasně zodpověditelná. Jednoduše, v letošním roce by to byly popotahování s tím, že jsme nesplnili tento úkol a byli bychom vyzváni, abychom název změnili. I když se proslýchá, že v rámci novely zákona dojde opět ke změně, že tato povinnost nebude nutná. Jak říkám, my jsme v rámci této změny udělali i ostatní změny, to znamená, změnili jsme stanovy tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. Tato povinnost tu bude vždy. Sankce nastanou v příštím roce a jsou naprosto jednoduché. Pokud spolek změní stanovy v termínu, tak to samozřejmě bude dobře, pokud ne, bude jednou vyzván, aby je změnil. Pokud je ani poté nezmění, bude zrušen. Do konce června jsou veškeré tyto žádosti zdarma, od června budou zpoplatněny. Takže jsme ušetřili i nějaký peníz.

 

Jak jsi spokojen s nově zvoleným výkonným výborem a zastoupením volejbalistů v něm?

Aktuálně máme 150 řádných členů, kteří odevzdali novou přihlášku. Je tu ještě několik lidí, kteří přihlášku dají v nejkratší době. Přihláška bude podmínkou, aby mohli chodit na tréninky a mohli hrát za Suchdol. To jsme si jednoznačně odsouhlasili. Když to vezmu poměrově, počet lidí ve fotbale versus ve volejbale, i s ohledem na často diskutovanou otázku mládeže, kolik mládeže chodí do fotbalu a do volejbalu, tak z těchto poměrů je zastoupení 8+1 plně nasnadě a v pořádku. Co se týká výboru jako takového, jsem s ním spokojen. Vidím a předpokládám, že otázky budou rozprostřeny na několik členů, kteří budou komunikovat a budou spolu problém řešit a nebude vše závislé na jednom člověku.

 

V čem není situace ideální?

Jsou to dvě věci. První věc, která samozřejmě nebude ideální nikdy, je věc finančního zabezpečení. Je to věc, o kterou se musíme postarat, abychom sehnali více zdrojů financování pro náš spolek. Pro nás je ideální mít více menších sponzorů než jednoho velkého. Myslím si, že i toto se nám už částečně daří. Jsou někteří malí sponzoři, kteří usilují, aby mládež byla správně financována, a chtějí podpořit tuto skupinu sportovců. My se budeme snažit a osobně garantuji, že pokud se najde takovýto sponzor, který bude chtít dát peníze na mládež, pak tyto prostředky půjdou pouze a jen na mládež. Toto se v minulosti jednoznačně nedělo a bylo to jednoznačně špatně. Další věc, se kterou musíme bojovat a díky marketingu, který Dan Jehlička připravuje a dělá, musíme v očích veřejnosti získat tvář takovou, abychom nikomu nebyli trnem v oku. V podstatě aby ti, kteří nechodí na fotbal, věděli, že tu takovýto spolek je a že to co dělá, dělá dobře a že to k něčemu je.

 

Je fotbal v Suchdole stále vesnický fotbal?

To je také zajímavá otázka. Otázka je, co to je vesnický fotbal a z jakého pohledu. Jestli se na to budeme koukat z pohledu hráčů nebo z pohledu úrovně, která se tu hraje. Pokud se podíváme z pohledu hráče, tak když začneme u těch nejmenších, tak je to rozhodně vesnický fotbal. Není to pouze suchdolský fotbal, protože městys Suchdol je středisková obec, která má pod sebou obce jako Vysoká, Solopysky, Malenovice, Dobřeň. Všechny děti z těchto vesnic sem chodí na fotbal, hrají za Suchdol fotbal a za Suchdol hrají i fotbal děti z ostatních obcí okolo. My se snažíme a připravujeme jim podmínky pro to, aby ti nejmenší mohli hrát vždy o úroveň výš. Jak jsem zmínil, aktuálně se připravuje na příští sezonu dorost. To znamená, že ty děti, které budou pokračovat dál na střední školy, můžou a předpokládáme, že i budou hrát v Suchdole v dorostu. Potom samozřejmě je ta otázka dospělých. Máme tu B tým, který je jednoznačně složen z hráčů, kteří pocházejí ze Suchdola. Pak je tu A tým. A tým je po té lidské stránce tým, který je složen z hráčů, kteří jsou schopní hrát takovouto úroveň fotbalu. Je to stejná otázka, jestli ve Spartě Praha hrají jen hráči z Prahy 7. Rozhodně ne. To samé platí, pokud chcete hrát na úroveň divize, tak tam musí být hráči, kteří splňují tyto parametry. Pokud by se tu do budoucna divize hrála a někdo z mladších tyto podmínky splňoval, tak určitě bude mít v A týmu svoje místo.

 

Jak bys zhodnotil rok 2015 pro mladší přípravku, kterou nyní trénuješ?

Práce s dětmi, která se teď dělá, pokud to vezmu o několik let zpátky, tak byla postavena na hodně vysokou úroveň. Jak po stránce tréninků, tak po stránce zápasů. Samozřejmě to přineslo své výsledky a přineslo to i spoustu nových dětí. Spousta klubů má problém, že děti nechtějí hrát fotbal, že děti odcházejí z klubu, že se raději věnují počítačovým hrám. U nás máme problém opačný. Dětí máme spoustu, což je samozřejmě dobře, nemáme jich spoustu jen v mladší přípravce, ale od září 2015 jsme otevřeli i minipřípravku, abychom měli přípravu pro další sezonu. Tuto minipřípravku pravidelně navštěvuje okolo 10 hráčů a už dnes se tam rozhodně rýsují hráči, kteří budou nepostradatelní již za rok či dva v mladší přípravce. Když zhodnotím mladší přípravku, tak určitě musím říct paráda, paráda, paráda. Daří se nám hrát vyrovnané utkání i s týmy jako je Čáslav a to samozřejmě považuji za úspěch a je to samozřejmě krásné na to koukat. Ale musíme koukat i dopředu, jak to bude za rok za dva. Určitě se může stát, že se situace otočí. Hraje se v malých skupinách 4+1 a to znamená, že se v takovéto skupině projeví herní individuality. Samozřejmě přejdou do vyšších ročníků, mladších a starších žáků, kde se herní individualita trochu ztratí, a větší prostor dostanou hráči, kteří tak nevynikali v mladší či starší přípravce. Nikoho nezatracujeme, ten kdo není hvězda v mladší přípravce, neznamená, že nebude hvězda ve starších žácích. Rozhodně ne. Můžeme se podívat na výsledky, na které samozřejmě neradi koukáme, ale určitě nás těší, a můžeme se podívat na turnaje, které jsme absolvovali. Právě díky možnostem financování zimní přípravy jsme se zúčastnili zhruba 8 turnajů a to jak mladší přípravka, tak i ročník 2008, což je řekněme předročník mladší přípravky. Některé turnaje jsme vyhráli, na některých turnajích jsme byli druzí či třetí. Ale pořád se držíme na té špičce. A to nejen v kutnohorském okrese, ale i na Kolínsku či v souboji s pražskými týmy. Ta konkurence tam rozhodně byla a ukázali jsme, že hlavně ta bojovnost v klucích je. Předpoklad jejich postupu do starší přípravky či do žáků bude zajímavý.

 

Co bys jako fanoušek vypíchl z roku 2015?

Myslím si, že každý fanoušek suchdolského fotbalu asi odpoví to samé. Pro každého, kdo byl na derby Kutná Hora - Suchdol, tak si myslím, že to bude „number one“ ještě na dlouho.

 

V minulém roce spolek pořádal spoustu mimofotbalových akcí, na co se příznivci mohou těšit v roce 2016?

Když to vezmu popořadě, ty akce, které jsou zajímavé a které bych vypíchl, tak se nejdříve dostaneme k 23.1. a Sportovnímu Karnevalu, který je docela určitě největší ples v Suchdole, co se týká návštěvnosti. Na něj bych chtěl všechny pozvat. Poté jsem zapomněl zmínit jednu mezinárodní akci, která nás čeká. Poprvé v historii jsme se rozhodli, že se zúčastníme mezinárodního turnaje ve Vídni a který se bude konat v květnu. Zúčastní se ho starší přípravka a starší žáci. Je to turnaj, kde jsou týmy z více jak 10 států a celkem okolo 70 týmů. Konkurence bude samozřejmě obrovská, takže uvidíme, jak si s tím kluci poradí. Potom ty akce, na které chci pozvat širokého okolí: 11. června se na suchdolském hřišti uskuteční Suchdoliáda, což jsou olympijské hry „po Suchdolsku“. Bude to v podobném duchu, jako byl loňský první ročník, kterého se zúčastnili závodníci z pro mě vzdálených koutů Kutnohorska, což nás velice potěšilo a rozhodně chceme i v rámci reklamy tuto akci propagovat dále. Věřím, že bude krásné počasí a návštěvnost bude dvojnásobná, než byla loni. Potom velice oblíbená akce, která se loni velice vydařila, což je Turnaj generací, který se letos uskuteční 25. června. Unikátně se potkají právě hráči našich přípravek s hráči B týmu a A týmu. Věřte, že pro děti z mladší přípravky je okamžik, kdy si mohou zahrát s hvězdami hrajícími divizi, opravdu nezapomenutelný. Doufám, že nás poté čeká slibovaná rekonstrukce a v září slavnostní otevření, které by se třeba naprosto ideálně mohlo zahrnout do Suchdolských slavností.